Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden Versie 20 mei 2018 

Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden, gevestigd aan Burg.de Beaufortplein 3c, 7475 AG Markelo en Akeleistraat 26c, 7641 CS Wierden , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.oefentherapiewierden.nl

Akeleistraat 26c

7641CS Wierden 

Tel: +31 6 41 80 23 24Contactgegevens

https://www.oefentherapiemarkelo.nl 

Burg.de Beaufortplein 3c

7475AG Markelo

Tel: +31 6 41 80 23 24

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • biometrische gegevens
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het geven van uw behandeling i.v.m. uw persoonlijke hulpvraag
 • Het afhandelen van uw betaling of vergoeding via uw zorgverzekeraar
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Geautomatiseerde besluitvorming

  Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden) tussen zit. 

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de medische dossiers de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming, denk hierbij aan uw huisarts of medisch specialist.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapiewierden.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

  Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar minstens binnen vier weken, op uw verzoek.

  Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Praktijk Oefentherapie Mensendieck Markelo en Wierden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@oefentherapiewierden.nl.

  Elvira van DaalOefentherapie Mensendieck   Wierden   Markelo.

  pix pix pix pix pix pix

  Elvira van DaalOefentherapie Mensendieck   Wierden

  Wierden

  Adres: Akeleistraat 26
  Postcode: 7641 CS
  Telefoon: 0641802324
  E-mail: Elvira van daal

  Elvira van DaalOefentherapie Mensendieck   Markelo.

  Markelo

  Adres: Burgemeester de Beaufortplein 3c
  Postcode: 7475 AG
  Telefoon: 0641802324
  E-mail: Elvira van Daal